Optymalizacja procesów produkcyjnych jest dla dużych firm podstawowym planem strategii produkcji. Zakłady produkcyjne pomimo dużego poziomu automatyzacji wciąż potrzebują wykwalifikowanego personelu do obsługi maszyn i linii produkcyjnych. Złożoność procesów produkcyjnych wymagany jest personel o określonych kompetencjach i odpowiednio przeszkolony. Pomimo, iż często są to proste czynności, to jednak istotny jest tu czas wykonywania pojedynczych czynności, dlatego też Optymalizacja procesów produkcyjnych nabiera coraz większego znaczenia.